Kõhuaordi aneurüsmi näol on tegemist peamiselt üle 65-aastaseid mehi ohustava degeneratiivse haigusega, mis haarab aordi kõiki kihte. Enamasti on haigus asümptomaatiline kuni aordi ruptuuri hetkeni. Kahjuks on ruptureerunud kõhuaordi aneurüsmi prognoos kehv – üldsuremus ulatub circa 80-90%ni (1). Hinnanguliselt 1-2% üle 65-aastastest meestest surevad AAA ruptuuri (1). 1990ndatel alustati paralleelselt mitmete populatsioonipõhiste uuringutega selgitamaks, kas sõeluuring aitaks päästa varajase diagnoosini jõudmise abil elusid. Teada on, et AAA käsitlus plaanilises korras tähendab vähemalt 10 korda väiksemat suremust võrreldes erakorralise sekkumisega.

AAA puhul on eelistatuks meetodiks aneurüsmi diagnoosimisel ühekordne kõhuõõne ultraheli (UH) uuring. Selili oleval patsiendil mõõdetakse aordi diameeter infrarenaalses segmendis anterioposterioorses tasapinnas. Ultraheli näol on tegemist meetodiga, mis ei kasuta ioniseerivat kiirgust ega põhjusta patsiendile olulisi kannatusi. UH spetsiifilisus ja sensitiivsus AAA diagnostikas on ligi 100% (2,3). Suureks plussiks sõeluuringu elluviimisel on odav ja kättesaadav diagnostiline meetod – ühekordne kõhuõõne ultraheli uuring.

Praegu viiakse üleriigilisi AAA sõeluuringuid läbi Rootsis ja Ühendkuningriigis; samuti Taani ja Poolas (4). Hiljuti ilmunud Euroopa Vaskulaarkirurgia Seltsi (European Society for Vascular Surgery – ESVS) ravijuhises on antud IA klassi soovitus populatsioonipõhiseks AAA sõeluuringuks 65-aastaste meeste hulgas (5).

Kulutõhusus AAA skriiningul üle 65 aastastel meestel on tõestatud esmaselt laiapõhjalistes populatsiooniuuringutes. Kulutõhusust on ka hiljem valideeritud matemaatilistel mudelitel põhinevatel simulatsioonidel (6-9).
 

  • Aastal 2015 ESVES (Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts) alustas läbirääkimisi EHK’ga alustamaks Eesti Vabariigis AAA sõeluuringut;
  • 2016 täpsustavate küsimustele vastamine ja lisainformatsiooni edestamine EHK’le;
  • 2016 saavutatud Prof Martin Björck’ga (Uppsala Ülikooli Haigla Veresoontekirurgia osakond) koostöö kokkulepe – Uppsala Ülikooli Haigla AAA sõeluuringu programmi (> 10 aasta käigus) meeskonnaga know-how vahetamine ja nende kogemuste kasutamine (Prof M. Björck’iga kohtumine Tallinnas ja e-kirjade vahetus);
  • 2017 Tervisetehnoloogia hindamise raport TTH32 (Tartu Ülikool; Prof Raul Allan Kiiveti juhtimisel) – Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring;
  • 2017-2019 ESVES koosolekutel AAA sõeluuringu korraldamise arutelud; professor Arkadius Jawien (Poolast, veresoontekirurgia professor; ESVS president; Poolas AAA sõeluuringu projekti algataja) infovahetus;
  • Märts 2020 koosolek SA PERH juhatuseliikmete ja kliinikute juhatajatega teemal AAA sõeluuringu korraldamine;
  • Märts 2020 läbirääkimised TAI (Tervis Arengu Instituudi) osakonnajuhataja Piret Viiklepaga AAA sõeluuringu andmebaasi loomisest ja uuringu korraldamisest EV’s.

 

Kirjanduse viited:

1.         Ultrasound Screening for Abdominal Aortic Aneurysm. Ont Health Technol Assess Ser. 2006 Jan 1;6(2):1–67.

2.         Lederle FA, Walker JM, Reinke DB. Selective screening for abdominal aortic aneurysms with physical examination and ultrasound. Arch Intern Med. 1988 Aug;148(8):1753–6.

3.         Lindholt JS, Vammen S, Juul S, Henneberg EW, Fasting H. The validity of ultrasonographic scanning as screening method for abdominal aortic aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg Off J Eur Soc Vasc Surg. 1999 Jun;17(6):472–5.

4.         Acosta S. Screening men for AAA under magnification loupe in Sweden. Lancet Lond Engl. 2018 16;391(10138):2394–5.

5.         Wanhainen A, Verzini F, Herzeele IV, Allaire E, Bown M, Cohnert T, et al. Editor’s Choice – European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019 Jan 1;57(1):8–93.

6.         Wanhainen A, Lundkvist J, Bergqvist D, Björck M. Cost-effectiveness of different screening strategies for abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg. 2005 May;41(5):741–51; discussion 751.

7.         Zarrouk M, Lundqvist A, Holst J, Troëng T, Gottsäter A. Cost-effectiveness of Screening for Abdominal Aortic Aneurysm in Combination with Medical Intervention in Patients with Small Aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg Off J Eur Soc Vasc Surg. 2016;51(6):766–73.

8.         Kim LG, Thompson SG, Briggs AH, Buxton MJ, Campbell HE. How cost-effective is screening for abdominal aortic aneurysms? J Med Screen. 2007;14(1):46–52.

9.         Mani K, Alund M, Björck M, Lundkvist J, Wanhainen A. Screening for abdominal aortic aneurysm among patients referred to the vascular laboratory is cost-effective. Eur J Vasc Endovasc Surg Off J Eur Soc Vasc Surg. 2010 Feb;39(2):208–16.