SELTSI UUDISED


Detsember 2023
1. detsembri 2023 toimus Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltsi (ESVES) 10. koosolek 
Vaata ürituse programmi siit

The 10th Anniversary Celebration Meeting of the Estonian Society of Vascular and Endovascular Surgery (ESVES) took place on December 1st, 2023
The programme of the event is available here  

Aprill 2021
Sihtasutuses Põhja-Eesti Regionaalhaigla teostati esimene Baltimaades T-haruline stentproteesimine torakoabdominaalse aordi aneurüsmi raviks

24. aprillil 2021 teostati Põhja-Eesti Regionaalhaiglas Baltimaades esimest korda T-haruline stentproteesimine 70-ndates eluaastates meespatsiendile torakoabdominaalse aordi aneurüsmi raviks. 

TEVAR+T-Branch+EVAR operatsiooni teostasid Varssavi meditsiiniülikooli professor Tomasz Jakimowicz ja Eesti Veressonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltsi liikmed dr. Priit Põder ning dr. Eeva-Liisa Rätsep Põhja-Eesti Regionaalhaiglast. Suuremahuline endovaskulaarne operatsioon kestis 4 tundi ja oli edukas!

2021. aastal teostati SA PERH veresoontekirurgia üksuses kokku neli T-harulist stentproteseerimist torakoabdominaalsete või jukstarenaalse kõhuaordi aordi aneurüsmi raviks.

Professor Jakimowicz õpetamas/selgitamas T-harulise stentproteesimise olulisi etappe (eelneval õhtul enne operatsioonipäeva


Suuremahuline endovaskulaarne operatsioon kestis 4 tundi ja oli edukas!

TEVAR+T-branch+EVAR operatsioonijärgne kontroll uuring - KT-angiograafia rekonstruktsioonAprill 2019
Kogemusi jagas kolleeg dr Drosos Kotelis Saksamaalt
12. aprillil toimus Ülemiste hotellis Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltsi seminar, kus uuemaid erialaseid teadmisi jagas dr Drosos Kotelis Saksamaalt. Tema esitlusel käsitleti järgmisi teemasid: "Covered bridging stents in endovascular aneurysm repair. Tips and Tricks: From Sizing to Implantation and Evaluation", "Chimney Technique for Juxtarenal Aortic Aneurysm " ja "Covered Endovascular Reconstruction of the Aortic Bifurcation. Technique for Aortoiliac Occlusive Disease". Selts tänab kõiki, kes leidsid võimaluse seminaril osaleda!


Oktoober 2018
Toimus Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltsi aastakoosolek 2018
19. oktoobril 2018 toimus Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltsi aastakoosolek, kus tulid jutuks nii uuemad erialased saavutused ja strateegilised lähenemised kui ka planeeriti seltsi tegevust ja võeti vastu uusi liikmeid. Ettekannetega esinesid tunnustatud kolleeg Taanist Thomas Monby (Abbott Vascular; ettekanne teemal "DCB - SurVeil") ning kolleegid Sulev Margus (ettekanne teemal "Uute endovaskulaarsete teenuste kontseptsioon") ja Piret Kevad (ettekanne teemal "Aordi fenestreeritud stentproteseerimine"). Esitlused olid huvitavad ning leidsid seltsi liikmete seas laialdast vastukaja. Lisaks võeti aastakoosoleku raames seltsi vastu uusi liikmeid ning arutati seltsi tegevusega seonduvaid jooksvaid küsimusi. Ürituse raames tunnustas Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts kolleegide dr Andres Idla ja dr Andres Pulgese panust Eesti veresoontekirurgia arengusse.


Juuni 2018
Tänukirja üleandmine professor Martin Kocher’ile
Radioloogiaprofessor dr. Martin Kocher Tšehhi Vabariigist osales proktorina, juhendaja ja firma COOK Medical esindajana 2018. aasta juunis SA PERHis toimunud Baltimaade esimesel kõhuaordi aneurüsmi fenestreeritud stentproteesimise operatsioonil.

04. juuni 2018
Toimus SA PERH esimene Baltimaades kõhuaordi aneurüsmi fenestreeritud stentproteesimine

Regionaalhaigla veresoontekirurgid dr Andres Idla ja dr Priit Põder viisid  17. mail 2018. aastal läbi ulatusliku elupäästva endovaskulaarse operatsiooni kõhuaordi aneurüsmi ravimiseks. Selline protseduur toimus esmakordselt Baltimaades.

„Kaasuvate haiguste tõttu oleks tavapärane avatud operatsioon patsiendile olnud suure riskiga, seetõttu paigaldasime endovaskulaarsel operatsioonil koostöös radioloogide dr Kalle Põdra ja dr Vladislav Malikoviga 69-aastasele meespatsiendile röntgen-kontrolli all kõhuaorti, niude- ja neeruarteritesse stentproteesid,“ kirjeldas dr Andres Idla. Selline protseduur kannab nime FEVAR-operatsioon (Fenestrated EndoVascular Aneurysm Repair).

Proktorina/juhendajana firmast COOK Medical  viibis kohal ja osales operatsioonil radioloogiaprofessor dr. Martin Kocher Tšehhi Vabariigist.
Operatsioon kulges tehniliste probleemideta ja patsient on rahuldavas üldseisundis.


Mai 2018
Kolleeg Kalle Põder sai Eesti Veresoonte- ja Enovaskulaarkirurgia selts tunnustuse osaliseks

Seltsi esindajad tunnustavad ja tänavad pikaajalise eduka koostöö eest kolleeg doktor Kalle Põder´it. 
Radioloog Kalle Põder on üks Eesti invasiivradioloogia rajajatest ning mitmete uute ravivõtete juurutaja Eestis. 
28. oktoobril 2016
Toimus Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltsi aastalõpu koosolek

Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltsi seekordsel aastalõpu koosolekul Tõrvandis arutati seltsi tegevusega seonduvaid küsimusi ning kuulati kolleegide ja väliskülaliste erialaseid ettekandeid. Seltsi tegevusega seotud teemadest tutvuti seltsi 2015. aasta majandusaasta aruandega ning tegeleti jooksvate küsimustega. Samuti saadi ülevaade EHK-s 2016 aastal toimunust: uutest endovaskulaarsetest hinnakirja koodidest ja teenustest ning AAA sõeluuringust.

Erialaste ettekannete osas tegi kolleeg dr. Vladislav Malikov koosolekul ettekande teemal “Development of acute stroke treatment with thrombectomy in Estonia” ning väliskülalistest tegid ettekanded dr. Aina Kratovska (ettekanne teemal “General profile of peripheral endovascular manipulations in Riga East University hospital. The role of angiosomal concept in BTK revascularization"), dr. Arturas Mackevicius (ettekanne teemal “Vascular and Endovascular surgery in Lithuania 2015”) ning dr. Vaidas Vysockas ja dr. Sigitas Pasakinskas (ettekanne teemal "New Cook Medical aortic devices and techniques").

Lisaks oli arutuse all noore veresoontekirurgi/endovaskulaarse spetsialisti stpidendiumi väljaandmine. Vastava ettekande tegi dr. Eeva-Liisa Rätsep (ettekande teema “Vascular/endovascular training plan at Malmö Vascular Centre”).11. detsembril 2015
Toimus Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltsi aastalõpu koosolek
Seltsi aastalõpu koosolekul Veskisilla hotellis olid jutuks valdkonna uuemad arengusuunad ning seltsi tegevusega seotud küsimused. Dr. Holden Vähi tutvustas TAVI/TAVR kogemusi Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, dr. Vladislav Malikov rääkis viimase aasta kogemustest intrakraniaalse trombektoomia valdkonnas ning väliskülaline dr. Mario Cosimetti Suurbritanniast esitles EVAS lahendusi  ja Nellix süsteeme. Dr. Eva-Liisa Rätsep tutvustas AAA sõeluuringu korraldamise projekti Eestis. Seltsiga seotud teemadest olid jutuks seltsi sümboolika ja kodulehega seonduv, uute liikmete vastuvõtmine ning jooksvad küsimused. Lisaks anti ülevaade Eesti Haigekassaga toimuvate läbirääkimiste hetkeseisust ja järgmise aasta väljavaadetest.

 

5.-6. juuni 2015 
Toimus Eesti Radioloogia Ühingu (ERÜ) ja Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltsi kevadkonverents koos ERÜ kevadise üldkoosolekuga.